Management vaardigheden

Met de online planning kunt u de vaardigheden van uw werknemers managen en specifieke activiteiten aan ze toewijzen.

Gebieden en vaardigheden aanmaken

Ga in PlanningPME Web Access naar het menu "Gegevens" -> "vaardigheden".

Management vaardigheden

U kunt verschillende gebieden en vaardigheden aanmaken. Een gebied bestaat uit meerdere vaardigheden, bijvoorbeeld het gebied "Taal" bestaat uit de vaardigheid "Engels", "Frans", enz.
Klik om een vaardigheid toe te voegen op de knop "Toevoegen" (linksonder), voer vervolgens uw benaming in en selecteer een gebied of maak rechtstreeks een gebied aan via het pictogram "Potlood".
U kunt zo net zoveel gebieden en bijbehorende vaardigheden aanmaken als u wilt.

Vaardigheden toewijzen aan uw resources

Open het formulier van een resource en ga naar de tab "Vaardigheden". Selecteer vervolgens de vaardigheden van uw personeelslid en bevestig deze een voor een in het uitklapmenu.

Vaardigheden toewijzen aan uw resources

NB: U kunt de vaardighedenlijst filteren door te beginnen met het typen van de letters van een vaardigheid.

Vaardigheden toewijzen aan uw boekingen

Ga naar het menu "Gegevens" -> "Boeking" en klik op het label van de boeking. Voeg vervolgens de bijbehorende vaardigheden toe met het uitklapmenu. Het toewijzen van de vaardigheden gaat op dezelfde manier als voor de resources in uw planningtool.

Controle van de overeenkomst van vaardigheden

Zodra de vaardigheden zijn toegewezen aan uw resources en aan uw boekingen, controleert de software PlanningPME Web Access de overeenkomst van de vaardigheden tussen de boekingen en de resources. Als u een boeking waarvoor een bepaalde vaardigheid vereist is, probeert toe te wijzen aan een niet-gekwalificeerde resource, verschijnt er een waarschuwing in de planning. U kunt het aanmaken van de boeking al dan niet forceren. NB: Als u niet wilt dat uw gebruikers het aanmaken kunnen forceren, kunt u dit instellen in het menu Parameters -> Gebruikersgroepen.

Geschikt personeel filteren

Om geschikte personen uit de planning te halen, kunt u het filter "Vaardigheden" bovenin uw scherm gebruiken.

Geschikt personeel filteren


Als u dit filter niet ziet, kunt u het activeren via het pictogram "Filter" pictogram Filter