Gebruikersrechten management

Aanmaken van gebruikersgroepen met specifieke toegang

Ga naar het menu "Tools" -> "Gebruikersgroepen". Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken.

In het menu Groep zijn meerdere tabs beschikbaar.

Tab Algemeen: Toegang tot algemene instellingen
Tab Resources: Toegang tot informatie over de Resource
Tab Klanten: Toegang tot klantinformatie
Tab Opties: Toegang tot de opties van het menu Tools
Tab Gebeurtenis: Toegang tot de informatie in de gebeurtenis

Aanmaken van gebruikersgroepen met specifieke toegang

Tab Algemeen: Toegang tot algemene instellingen

U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende functies en velden van de planning. Als u een term deselecteert, krijgt de gebruiker geen toegang tot deze functie,

Interne instellingen van de software†
Geef toegang tot verschillende functies van de software: Gebruikersrechten, Categorie, Feestdagen, Extra velden, Vakanties, Indelingen, Opties, Beschrijving, Geschiedenis, Kennisgevingen.

Definitie van de organisatie (menu Gegevens)
Geef toegang tot een weergeven, toevoegen, wijzigen of verwijderen van deze verschillende gegevens uit de software: afdelingen, resources, vaardigheden, klanten, projecten, beperkingen.

Normaal gebruik van de planning
Geef toegang tot raadplegen, toevoegen, wijzigen of verwijderen van: Lijst met boekingen, lijst met niet-beschikbaarheden, boekingen, niet-beschikbaarheden, zoeken, toewijzing forceren, beperkingen forceren, vaardigheid forceren.

Geavanceerde functies
Recht om een gebeurtenis te vergrendelen of ontgrendelen. Let op: Een gebruiker kan zijn eigen gebeurtenissen ontgrendelen, zelfs als hij dit recht niet heeft.

Toegang tot planningweergaven
Toegang tot planningweergaven: Resource, boeking, project, klant, lijst

Weergave beperkt in tijd
De gebruikersgroep ziet een planningsperiode die beperkt is in tijd ongeveer zoveel dagen, weken, maanden of jaren.

Tab Resources: Toegang tot informatie over de Resource

Toegang tot tabs: Toegang tot tabs: U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende tabs van het venster Resource: informatie, tijdsperiodes, niet-beschikbaarheden, vaardigheden, medewerkers, overige resources, geschiedenis.

Sorteren: U kunt ook beslissen of deze groep recht heeft om resources op de planning te sorteren of niet.

Tab Klanten: Toegang tot klantinformatie

Toegang tot tabs: U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende tabs van het venster Klant: algemeen, geschiedenis, tab 1, tab 2, uitrusting.

Toegang tot alle klanten: U kunt beslissen of deze groep recht heeft om alle klanten te plannen of niet. Als u deze optie deselecteert, kunt u bij het aanmaken van de gebruiker selecteren welke klanten toegankelijk zijn voor deze gebruiker.

Tab Opties: Toegang tot de opties van het menu Tools

Toegang tot tabs: U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende tabs van het menu Opties: algemeen, slots, weergave, gebeurtenis.

Tab Gebeurtenis: Toegang tot de informatie in de gebeurtenis

Toegang tot tabs: U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende tabs van het venster Gebeurtenissen: algemeen, facturatie, tab 1, tab 2, tab 3, beschrijving.†
De tabs 1, 2 en 3 komen overeen met de extra velden..
Als u "Beschrijving", deselecteert, ziet de gebruiker geen informatie weergegeven in de gekleurde rechthoek die voor de gebeurtenis staat.

Algemeen: Algemeen: U kunt al dan niet toegang geven tot verschillende velden in de gebeurtenis: project, subproject, label, resource, percentage, categorie, begindatum, einddatum, begintijd, eindtijd, hele dag, werktijden, periodiciteit, duur, pauze, opmerking, klant, uitrusting.

Zichtbaar, toegang, verplicht: Geef aan of elk veld alleen zichtbaar is voor raadpleging, toegankelijk voor wijziging en/of verplicht. Als een veld verplicht is, kunt u een gebeurtenis pas opslaan als dit veld is ingevoerd.

Aanmaken van gebruikers

Vanuit het menu Extra -> Gebruikers kunt u al uw gebruikers beheren. De kolom "Gekoppelde account(s)" toont de account(s) die aan een gebruiker is/zijn gekoppeld.

Aanmaken van gebruikers

Klik op een gebruiker om het venster "Gebruiker" te openen.

Er bestaat twee soorten authenticatie :

ē De database wordt gehost op onze servers (Cloud): authenticatie van het account

authenticatie van het account

ē De database wordt gehost op onze servers: authenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord en afwezigheid van de tab Accounts

authenticatie gebruikersnaam

Via de tabbladen in dit venster kunt u de rechten van de geselecteerde gebruiker instellen :

Tab Algemeen
Tab Accounts
Tab Geavanceerd

Tab Algemeen

Tab Algemeen

Gebruikersnaam: Voer een gebruikersnaam in

Gebruikersgroep: Selecteer een gebruikersgroep in de lijst: de gebruiker krijgt de rechten van deze groep.

Toegang: Geef toegang tot het lezen en/of schrijven van de verschillende afdelingen van de planning.

Resource: Selecteer de resource die hoort bij de aangemaakte gebruiker.

Klanten: Dit veld verschijnt als de gebruikersgroep geen toegang heeft tot alle klanten. U kunt dan in deze lijst de klanten selecteren waar de gebruiker toegang tot heeft.

Tab Accounts (Cloud versie)

Uitnodiging voor gebruikersplanning

E-mail

Voer een of meer e-mailadressen in. Scheid de elementen met een komma",", een puntkomma";" of een regeleinde.

Aangepaste tekst toevoegen

U kunt een persoonlijke tekst toevoegen aan de uitnodigingsmail voordat u deze naar de gebruikers stuurt.

Uitnodigen knop en het versturen van een uitnodiging per e-mail

Door op deze knop te klikken, wordt er een e-mail gestuurd naar de gebruikers die u wilt uitnodigen op de planning. De gebruiker hoeft alleen maar op de link in de ontvangen e-mail te klikken en de instructies te volgen om zijn account aan te maken en toegang te krijgen tot de planning.

Bijbehorend(e) account(s)

De bijbehorende accounts verschijnen hier.

Staat: De status "Gevalideerd" of "In behandeling" geeft aan of de account zich bij deze planning heeft gevoegd door op de link in de email te klikken.

Verwijderen: Hier kunt u de koppeling met het account verwijderen. Als een medewerker bijvoorbeeld het bedrijf heeft verlaten, kunt u de koppeling met de planning verwijderen, zodat deze medewerker er geen toegang meer toe heeft.

Verzend opnieuw: U heeft de mogelijkheid om de uitnodiging 'opnieuw te versturen' als u ziet dat de status 'In behandeling' is.

Koppeling Accounts/ Gebruikers

Sluit het gebruikersvenster en rol door het menu Extra -> "Gebruikers" heen om de gebruikers te beheren. De kolom "Gekoppelde account(s)" toont de account(s) die aan een gebruiker is/zijn gekoppeld. De e-mails tussen haakjes geven aan dat de aan de account gekoppelde persoon nog niet is aangesloten bij de planning.

Aanmaken van gebruikers

Tab Geavanceerd

Contact voor meer informatie over deze instelling.

De toegang van de gebruiker beperken tot zijn planning

Hier ziet u hoe u de gebruiker moet instellen om ervoor te zorgen dat hij alleen zijn eigen planning kan zien:

Toegang: Niks aanvinken

Resource: Selecteer de resource die hoort bij de aangemaakte gebruiker.

Als de gebruiker nu inlogt, ziet hij alleen zijn eigen agenda.