Indeling van gebeurtenissen via categorieŽn

U kunt elke aangemaakte gebeurtenis op uw planning, toewijzen aan een categorie.
U kunt bijvoorbeeld aangeven of een boeking belangrijk is of niet, of een reservering bevestigd is of niet.
Deze informatie kan visueel worden weergegeven op uw dashboard om snel een overzicht te krijgen van de prioriteit van de gebeurtenissen.

Activeren van categorieŽn

Begin met het activeren van deze optie in het menu Parameters > Opties > Gebeurtenissen en kies ďCategorieŽn activerenď
Nu hebt u een menu ďCategorieŽnď onder ďGegevensď

Uw planningscategorieŽn aanpassen

Ga naar het menu "Gegevens" -> "Categorie".

Indeling van gebeurtenissen via categorieŽn

Klik om een nieuwe categorie toe te voegen op "Toevoegen" en voer vervolgens het label in.
U kunt een tekstkleur en achtergrondkleur selecteren. Een categorie kan ook worden gearceerd.

Prioriteit geven aan gebeurtenissen door ze in te delen op categorie

U kunt elke aangemaakte gebeurtenis op de planning, toewijzen aan een categorie. Deze kunt u vervolgens eenvoudig wijzigen door met de rechter muisknop te klikken op de gebeurtenis. Tot slot kan de categorie eenvoudig herkenbaar worden gemaakt door arceringen te gebruiken.

Prioriteiten toekennen aan gebeurtenissen

De planning filteren op categorie

U kunt het filter "Categorie" bovenin uw scherm gebruiken.

Zie het hoofdstuk over Planningsfilters.