Beheer van afwezigheid en vakantie

Een niet-beschikbaarheid wordt weergegeven door een gearceerd gekleurde rechthoek. Deze geeft bijvoorbeeld aan dat een medewerker afwezig is of dat een uitrusting pech heeft.

Aanmaken van gebeurtenissen van het type "niet-beschikbaarheid"

Verschillende manieren om een niet-beschikbaarheid aan te maken

-> Teken een rechthoek in de planning door op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd op de†toets CTRL van uw toetsenbord te drukken

-> Door eenvoudig op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd de† toets CTRL† in te drukken op een lege plek in de planning.

-> Klik op de knop Toevoegen "+" en selecteer "Nieuwe niet-beschikbaarheid".

Het onderstaande venster wordt geopend:

Beheer van afwezigheid en vakantie

Beschikbare opties

Net zoals bij het aanmaken van gebeurtenissen op de planning, heeft u verschillende opties. Zie de bijbehorende hoofdstukken in het gedeelte Gebeurtenissenplanning

KopiŽren/plakken
Een vakantie toewijzen aan meerdere resources
Wederkerende vakanties managen

Wijzigen van een niet-beschikbaarheid

-> Dubbelklik met de linker muisknop op de gebeurtenis

-> Klik met de rechter muisknop en vervolgens op "Openen"

-> Slepen/plakken: sleep en plak de afwezigheid rechtstreeks op een nieuwe datum en/of op een nieuwe werknemer.

Telling van vakantiedagen per werknemer

U kunt de vakanties per werknemer per jaar volgen. Klik op de naam van een resource in de planning en ga vervolgens naar de tab "Niet-beschikbaarheden".

Telling van vakantiedagen per werknemer

Instellen van de teller voor niet-beschikbaarheden
Ga naar het menu Instellingen en vervolgens naar Vakantie. Voer de informatie in passend bij uw activiteit.
Begin vakantie : Selecteer de beginperiode van de vakantie (bijvoorbeeld 01/06/2015 of 31/05/2016)†
Vakantie gedurende : 5 of 6 dagen?
Standaard aantal vakantiedagen : 25 of 30 vakantiedagen

Instellen van feestdagen

Feestdagen kunnen helemaal worden ingesteld in de PlanningPME Web Access.
Hiervoor gaat u naar het menu Parameters -> Feestdagen

De kleur van de feestdagen kan worden ingesteld in het menu Instellingen -> Opties -> Weergave.

De planning filteren op type niet-beschikbaarheid

Om afwezige personen uit de planning te halen, kunt u het filter "Niet-beschikbaarheid" bovenin uw scherm gebruiken.

Ga voor meer informatie naar het hoofdstuk: Planningsfilters.