Onbeschikbaarheid, afwezigheid en vakantiebeheer

Een niet-beschikbaarheid is een dag waarop niet wordt gewerkt, een periode waarin een resource niet beschikbaar is. Een niet-beschikbaarheid kan zijn: een vakantie, een arbeidstijdverkorting, een ziekteverlof, een zwangerschapsverlof, enz.

Een niet-beschikbaarheid wordt weergegeven door een gearceerd gekleurde rechthoek. Deze geeft bijvoorbeeld aan dat een medewerker afwezig is of dat een uitrusting pech heeft.

Onbeschikbaarheid, afwezigheid en vakantiebeheer

Creatie en wijziging van een "onbeschikbaarheid"

Verschillende manieren om een niet-beschikbaarheid aan te maken

-> Teken een rechthoek in de planning door op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd op de†toets CTRL van uw toetsenbord te drukken

-> Door eenvoudig op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd de† toets CTRL† in te drukken op een lege plek in de planning.

-> Klik op de knop Toevoegen "+" en selecteer "Nieuwe niet-beschikbaarheid".

Het onderstaande venster wordt geopend:

Beheer van afwezigheid en vakantie

Wijzigen van een niet-beschikbaarheid

-> Dubbelklik met de linker muisknop op de gebeurtenis

-> Klik met de rechter muisknop en vervolgens op "Openen"

-> Slepen/plakken: sleep en plak de afwezigheid rechtstreeks op een nieuwe datum en/of op een nieuwe werknemer.

Beschikbare opties

Net zoals bij het aanmaken van gebeurtenissen op de planning, heeft u verschillende opties. Zie de bijbehorende hoofdstukken in het gedeelte Gebeurtenissenplanning

KopiŽren/plakken
Een vakantie toewijzen aan meerdere resources
Wederkerende vakanties managen


Snel aanmaken van een verlofaanvraag

Een nieuw item is beschikbaar in het menu "+" in de linkerbovenhoek van de applicatie om het voor elke werknemer gemakkelijk te maken om verlof aan te vragen.

Snel aanmaken van een verlofaanvraag

De bron in kwestie is de bron die aan de gebruiker is gekoppeld. Afhankelijk van de rechten van de gebruiker kan deze associatie worden beheerd vanuit het menu "Profiel" en/of het menu Gegevens - Gebruikers.

Het label van het verlof waarmee rekening wordt gehouden is het label dat is geselecteerd in het menu Tools -> Leave.

Vakantie-instellingen

Vakantie-instellingen

Ga naar het menu Extra - Verlof. Voer de informatie in op basis van uw activiteit.

Vakantie

Begin vakantie : Selecteer de beginperiode van de vakantie (bijvoorbeeld 01/06/2015 of 31/05/2016)†
Vakantie gedurende : 5 of 6 dagen?
Jaarbasis : 25 of 30 vakantiedagen
Het Label : Jaarlijks verlofetiket. Hiermee wordt rekening gehouden bij de snelle verlofaanvraag.
Tellen in volledige dag : Door dit vakje aan te vinken, worden de vakantiedagen die onder dit label vallen als volledige dagen geteld.

Teller in decimalen

U kunt een teller in decimalen in plaats van in gehele getallen selecteren.

Andere toonbank

U kunt een gemeenschappelijke teller toepassen op alle resources voor een ander label voor onbeschikbaarheid.
Jaarbasis : Specificeer de gemeenschappelijke jaarbasis
Vakantie gedurende : 5 of 6 dagen?
Het Label : Label naar keuze voor deze toonbank.
Begin : Selecteer de periode waarvoor u het aftellen wilt starten.

Volg bladeren en onbeschikbaarheden per resource

U kunt de onbeschikbaarheid per resource en per jaar rechtstreeks volgen op het tabblad Onbeschikbaarheid van elke resourcekaart.
Bovendien kunt u desgewenst een teller toevoegen die specifiek is voor elke resource voor elk type onbeschikbaarheid.

Telling van vakantiedagen per werknemer

Geautomatiseerde workflow voor vakantieaanvragen

Vanaf de Premium-versie van PlanningPME Web Access is het mogelijk om automatische e-mailmeldingen in te stellen om de vakantieworkflow te beheren.

Tutorial - Automatische meldingen

Waarschuwingsbericht en opvolging van vakantiedagen

In geval van overschrijding van het aantal toegestane vrije dagen wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Instellen van feestdagen

Feestdagen kunnen helemaal worden ingesteld in de PlanningPME Web Access.
Hiervoor gaat u naar het menu Parameters -> Feestdagen

De kleur van de feestdagen kan worden ingesteld in het menu Instellingen -> Opties -> Weergave.