Beheer van afwezigheid en vakantie

Een niet-beschikbaarheid wordt weergegeven door een gearceerd gekleurde rechthoek. Deze geeft bijvoorbeeld aan dat een medewerker afwezig is of dat een uitrusting pech heeft.

Aanmaken van gebeurtenissen van het type "niet-beschikbaarheid"

Verschillende manieren om een niet-beschikbaarheid aan te maken

-> Teken een rechthoek in de planning door op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd op de†toets CTRL van uw toetsenbord te drukken

-> Door eenvoudig op de linker muisknop te klikken en tegelijkertijd de† toets CTRL† in te drukken op een lege plek in de planning.

-> Klik op de knop Toevoegen "+" en selecteer "Nieuwe niet-beschikbaarheid".

Het onderstaande venster wordt geopend:

Beheer van afwezigheid en vakantie

Beschikbare opties

Net zoals bij het aanmaken van gebeurtenissen op de planning, heeft u verschillende opties. Zie de bijbehorende hoofdstukken in het gedeelte Gebeurtenissenplanning

KopiŽren/plakken
Een vakantie toewijzen aan meerdere resources
Wederkerende vakanties managen

Wijzigen van een niet-beschikbaarheid

-> Dubbelklik met de linker muisknop op de gebeurtenis

-> Klik met de rechter muisknop en vervolgens op "Openen"

-> Slepen/plakken: sleep en plak de afwezigheid rechtstreeks op een nieuwe datum en/of op een nieuwe werknemer.

Telling van vakantiedagen per werknemer

U kunt de vakanties per werknemer per jaar volgen. Klik op de naam van een resource in de planning en ga vervolgens naar de tab "Niet-beschikbaarheden".

Telling van vakantiedagen per werknemer

Instellen van de teller voor niet-beschikbaarheden
Ga naar het menu Instellingen en vervolgens naar Vakantie. Voer de informatie in passend bij uw activiteit.
Begin vakantie : Selecteer de beginperiode van de vakantie (bijvoorbeeld 01/06/2015 of 31/05/2016)†
Vakantie gedurende : 5 of 6 dagen?
Standaard aantal vakantiedagen : 25 of 30 vakantiedagen

Waarschuwingsbericht en opvolging van vakantiedagen

In geval van overschrijding van het aantal toegestane vrije dagen wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Instellen van feestdagen

Feestdagen kunnen helemaal worden ingesteld in de PlanningPME Web Access.
Hiervoor gaat u naar het menu Parameters -> Feestdagen

De kleur van de feestdagen kan worden ingesteld in het menu Instellingen -> Opties -> Weergave.

De planning filteren op type niet-beschikbaarheid

Om afwezige personen uit de planning te halen, kunt u het filter "Niet-beschikbaarheid" bovenin uw scherm gebruiken.

Ga voor meer informatie naar het hoofdstuk: Planningsfilters.