Planningsfilters

Om de informatie gemakkelijk terug te vinden, zijn er veel filters beschikbaar in PlanningPME Web Access: filter op personeel toegewezen aan een afdeling, filter resources op vaardigheden, enz.

Beschikbare filters

Afhankelijk van uw planningsbehoeften, geeft u een of meerdere filters weer. Klik op het pictogram filter om ze te selecteren. pictogram Filter.

Planningsfilters

Als de keuzelijst lang is, kunt u de gegevens snel filteren met het veld "Zoeken". Voer de eerste letters in en de lijst wordt gefilterd.

Resources filteren op afdeling: Als uw afdelingen zijn aangemaakt, kunt u de planning filteren om de resources van een of meerdere afdelingen weer te geven.

Filteren op categorie: Alleen de boekingen van de geselecteerde categorie worden weergegeven op de planning.

Filteren op vaardigheid: Alleen de resources met deze vaardigheid/vaardigheden blijven zichtbaar op de planning.

Filteren op boekinglabel: Alleen de boekingen met het label dat u wilt zien, worden weergegeven op de planning.

Filteren op niet-beschikbaarheid: Alleen de niet-beschikbaarheden met het label dat u wilt zien, worden weergegeven op de planning.

Filteren op klant: U kunt alle boekingen van een of meerdere klanten weergeven op uw scherm.

Filteren op project: U kunt de boekingen die zijn toegewezen aan een project weergeven zoals hiervoor voor het filter op klant.

Optie: Regels filteren

Met deze optie kunt u in de planning alleen de "regels" weergeven met gebeurtenissen in de planning.

Door bijvoorbeeld in de weergave Klant, de optie "Regels filteren" aan te vinken, worden alleen de klanten op het scherm weergegeven met een activiteit op de planning tijdens de weergegeven periode. Als u bovendien filtert op een boekinglabel, zijn alleen de klanten met dit type boeking zichtbaar.

Filteren van trainingen per klant

Deze optie is compatibel met de andere planningfilters. Combineer uw filters om doelgerichte informatie weer te geven en uw planning te optimaliseren.

Filteren van regels op sleutelwoord

cf. Zie Zoeken van resources, klanten en projecten in de planningsruimte

Filteren van regels op sleutelwoord

Nieuw filter om de resources direct in de planning te sorteren

Er is nu een nieuw filter beschikbaar om de resources direct in de planning te sorteren.

classificatie van middelen in de planning

U kunt nu de volgorde van uw resources bepalen aan de hand van een van de volgende opties:

  • : De volgorde van de resources zoals die bepaald is voor alle resources (Menu Data-> Resources)
  • De volgorde van de resources zoals die per afdeling is bepaald (Menu Data -> Afdeling)

Filtercombinatie

U kunt meerdere filtercombinaties definiŽren en opslaan. Pas hiervoor meerdere filters toe op de planning en sla uw combinatie op door hem een naam te geven via het pictogram opslaan.

Laden:Selecteer om van de ene combinatie naar de andere te gaan, een combinatie in de lijst en klik op "Laden".

Standaard:Tijdens de verbinding met de planning, wordt deze filtercombinatie standaard toegepast. Een gebruiker wil bijvoorbeeld de planning meteen gefilterd hebben op zijn afdeling als hij verbinding maakt.

Filtercombinatie

NB: De filtercombinaties zijn uniek voor elke gebruiker. Elke gebruiker heeft toegang tot zijn eigen filters en ziet de filters van de andere gebruikers niet.