Planning van evenementen

Manage uw dagelijkse gebeurtenissen op de planning: opleidingen, afspraken, slots, interventies. Voor alle soorten activiteiten kan de software zich aanpassen aan de planningsbehoeften.†
In de planning wordt een gebeurtenis weergegeven door een gekleurde rechthoek.

Aanmaken van gebeurtenissen
Automatisch aanvullen/intuÔtieve invoer
Een gebeurtenis toewijzen aan meerdere resources
Wederkerende gebeurtenissen managen
Wijzigen van een gebeurtenis
Een gebeurtenis splitsen
Een gebeurtenis in hele dagen opsplitsen
Het wijzigen van een gebeurtenis verbieden
Het aanmaken van een gebeurtenis forceren
Een gebeurtenis verwijderen
Evenementen in volledige dagen of evenementen in uren
Wijs een duur toe aan uw evenementen
Toewijzing van een toewijzingspercentage
Opties van gebeurtenissen


Aanmaken van gebeurtenissen

U hebt verschillende mogelijkheden om gebeurtenissen aan te maken in de planning:

Verschillende manieren om een gebeurtenis aan te maken

-> Teken een rechthoek op de planning met een klik op de linker muisknop

-> Met een klik op de linker muisknop: Klik met de linker muisknop op een lege plek in de planning.

-> Klik op de knop Toevoegen "+" en selecteer "Nieuwe boeking".

Het onderstaande venster wordt geopend:

Gebeurtenis van de planning

KopiŽren/plakken
Selecteer de gebeurtenis, klik op de rechter muisknop en vervolgens op "KopiŽren". Ga vervolgens naar de gewenste plek en klik met de rechter muisknop en vervolgens op "Plakken". Alle informatie in de gebeurtenis wordt opgeslagen.

Automatisch aanvullen/intuÔtieve invoer

Selecteer gemakkelijk een klant of een project door de eerste letters in het zoekveld in te voeren.

IntuÔtieve invoer is een functie waarmee PlanningPME Web Access een lijst met resultaten kan voorstellen met behulp van de eerste twee letters van een woord die worden ingevoerd door de gebruiker, zonder dat deze het hele woord hoeft in te voeren.

IntuÔtieve invoer is beschikbaar in alle uitklaplijsten bij het aanmaken van een boeking. Deze optie is handig als u een lange lijst klanten en/of projecten hebt: u hebt dan een intuÔtieve invoerzone in plaats van dat u door een lange uitklaplijst moet bladeren.
Het aantal labels dat in de uitklaplijst is opgenomen, kan worden gewijzigd door de planningbeheerder via het menu Instellingen -> Opties -> Algemeen. U kunt het standaard aantal geladen labels wijzigen

Een gebeurtenis toewijzen aan meerdere resources

U kunt in een handomdraai een boeking toewijzen aan meerdere resources. Selecteer hiervoor in het venster "Gebeurtenis" bij het veld "Resource", "meerdere" in plaats van "ťťn". De tab "Resources" wordt weergegeven: wijs de door u gewenste resources toe en klik vervolgens op Opslaan om uw keuze te bevestigen.

Aanmaken van multi-resource boekingen

Alleen beschikbare resources selecteren
Tijdens het aanmaken van een boeking kunt u de beschikbare resources rechtstreeks selecteren door het vakje "Beschikbaar" aan te vinken in de tab "Resources".

Resources selecteren op afdeling of type
U kunt de beschikbare resources filteren op afdeling of type in de tab "Resources".

Een met multi-resources boeking ontkoppelen†
U kunt de boekingen die zijn toegewezen aan meerdere resources ontkoppelen om ze toe te wijzen aan een resources onafhankelijk van de andere. Selecteer hiervoor de gebeurtenis, klik met de rechter muisknop en selecteer "Ontkoppelen".

Wederkerende gebeurtenissen managen

Een wederkerende gebeurtenis is een actie die zich in de tijd herhaalt met een regelmatige interval. U kunt een wederkerende boeking aanmaken om tijd te winnen. De functie "periodiciteit" helpt bij het managen van maandelijkse vergaderingen, jaarlijkse afspraken, enz.

Wederkerende gebeurtenissen managen

Een wederkerende gebeurtenis aanmaken
Klik bij het aanmaken van een boeking op de knop "Periodiciteit": De tab "Periodiciteit" wordt geopend en biedt verschillende opties:†
Dagen: duur in dagen†
Hele dag: boeking voor hele dag of met tijdstippen met begintijd en eindtijd te bepalen†
Periodiciteit: Dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks.† Data: Voer de begindatum en eventueel de einddatum in en bevestig door op te slaan.

Een gebeurtenis verwijderen of een serie verwijderen
U kunt het voorkomen van een wederkerende boeking verwijderen of de hele serie verwijderen. Hiervoor moet u de boeking selecteren en er met de rechter muisknop op klikken.
Als u alleen de geselecteerde boeking wilt verwijderen, selecteert u De gebeurtenis".
Als u de hele wederkerende boeking wilt verwijderen, selecteert u "De serie".

Wijzigen van een gebeurtenis in de wederkerende boeking
Klik met de rechter muisknop en verwijder uit de wederkerende boeking. U kunt nu deze gebeurtenis wijzigen onafhankelijk van de andere.

Wijzigen van een gebeurtenis

-> Dubbelklik met de linker muisknop op de gebeurtenis

-> Klik met de rechter muisknop en vervolgens op "Openen"

-> Slepen/plakken: sleep en plak de gebeurtenis rechtstreeks op een nieuwe datum en/of op een nieuwe werknemer.

Een gebeurtenis splitsen

Met een klik op de rechtermuisknop kunt u een gebeurtenis in 2. delen

Een gebeurtenis splitsen

Een gebeurtenis in hele dagen opsplitsen

Met een klik op de rechtermuisknop kunt u een gebeurtenis met een duur van n dagen veranderen in n gebeurtenissen van 1 hele dag. Let op deze actie is onomkeerbaar.

Een gebeurtenis in hele dagen opsplitsen

Het wijzigen van een gebeurtenis verbieden

Uw boekingen vergrendelen
U kunt de boekingen vergrendelen om ervoor te zorgen dat niemand ze kan veranderen zonder uw toestemming. Alleen de persoon die verantwoordelijk is voor de vergrendeling of de beheerder heeft toestemming om de taken te ontgrendelen door "Ontgrendelen" te selecteren.

Het aanmaken en wijzigen van gebeurtenissen verbieden†
Om deze optie in te stellen, gaat u naar het menu Instellingen -> Opties -> Algemeen -> Het aanmaken en wijzigen van boekingen vroeger dan ... verbieden

->vroeger dan vandaag

-vroeger dan een exacte datum

Het aanmaken van een gebeurtenis forceren

Als een resource al bezet is
U hebt de mogelijkheid om het aanmaken van een gebeurtenis te forceren, zelfs als de resource al bezet is.†
Als u het aanmaken van een boeking forceert, staan twee boekingen boven elkaar op de regel van de resource in de planningruimte.

Als de resource niet vaardig is
U kunt het toewijzen van een boeking aan een resource die niet de vereiste vaardigheden heeft, forceren. U krijgt een waarschuwing. Door op OK te klikken wordt de boeking aangemaakt.

Ga voor het managen van de rechten voor de functie "Toewijzing forceren" naar het menu Instellingen -> Groepen

Een gebeurtenis verwijderen

Een gebeurtenis verwijderen

Evenementen in volledige dagen of evenementen in uren

Evenementen van een hele dag

Voor evenementen met een hele dag is het selectievakje Hele dag aangevinkt. Het evenement vindt plaats gedurende 1 of meer volledige dag (en).


Gebeurtenissen in uren

Gebeurtenissen in uren worden gedefinieerd met een starttijd en een eindtijd. Het vakje "Hele dag" is niet aangevinkt.


Knop "Werktijd"†

Om tijd te winnen kunt u tot 4 werktijden aanmaken in het venster. Als u op een van deze knoppen klikt, worden de gedefinieerde tijden automatisch toegewezen. Om de werktijden te definiŽren gaat u naar het menu Instellingen -> Opties -> "Slots"

Wijs een duur toe aan uw evenementen

Een gebeurtenis die in de duurmodus is gemaakt, is een gebeurtenis waarvan de duur is opgegeven in dagen of uren.

Evenement in uur Evenement in uur

Berekening van het einde volgens het profiel

Voor evenementen met een bepaalde duur wordt het einde berekend op basis van het tijdprofiel van de resource.


Een evenement verplaatsen dat is gemaakt in de duurmodus

  • Wanneer we een evenement dat met een duur is gemaakt, verschuiven, wordt de duur ervan altijd gerespecteerd en wordt de duur van het evenement live aangepast aan de duur.
  • Een gebeurtenis in de modus Duur schakelt over naar de modus Tijd als het formaat met de muis wordt gewijzigd.

Multi-resource-evenementen

Als een gebeurtenis is toegewezen aan meerdere bronnen met verschillende tijdprofielen, is het referentietijdprofiel of de berekeningen het standaardtijdprofiel dat is opgegeven in het menu Data -Timetables

Berekening van de duur van een evenement in uren en dagen

Cf. Berekening van de duur van een evenement in uren en dagen

Deze documentatie licht de logica toe achter de urenberekening die in de planning wordt gehanteerd op basis van diverse criteria zoals medewerkersprofiel, de evenementen in aantal uur of dagen en dergelijke.

Toewijzing van een toewijzingspercentage

U kunt een toewijzingspercentage per evenement toewijzen. Op de agenda geeft een kleurverandering het toewijzingspercentage aan.

Percentage van de toewijzing

Om deze functie te activeren, ga naar Extra -> Opties -> Gebeurtenis -> Toon een toewijzingspercentage.

Opties van gebeurtenissen

PlanningPME Web Acces is een volledig instelbare online software. Hij heeft aanvankelijk een eenvoudige opzet en kan steeds ingewikkelder worden afhankelijk van de opties die u activeert in het menu: Instellingen -> Opties -> Boeking

Standaard aantal resources
Selecteer of u wilt dat er standaard een of meerdere resources per boeking zijn. Als u "Meerdere" aanvinkt, verschijnt de tab "Resources" standaard in het venster "Gebeurtenis".

Eťn boeking tegelijk toewijzen aan een resource†
Als u deze optie niet aanvinkt, kunt u meerdere boekingen tegelijk toewijzen aan dezelfde resources zonder een waarschuwing te krijgen.

Geen nieuwe labels toevoegen
Als u deze optie selecteert, worden alle nieuwe boekinglabels die u invoert bij het aanmaken van een nieuwe gebeurtenis op de planning, niet toegevoegd aan de lijst met boekinglabels in het menu Gegevens -> Boekingen.

De tab Facturatie weergeven in de boeking
Bij het aanmaken van een boeking wordt een extra tab "Facturatie" weergegeven.

Een pauze weergeven
U kunt een pauzetijd aangeven bij het aanmaken van een gebeurtenis.