Electronische Handtekening

Een evenement ondertekenen in uw planningsschema is zeer eenvoudig. Als bijvoorbeeld uw monteur een taak heeft afgerond kan hij de klant laten tekenen binnen een paar seconden. Dit kan op een laptop, een smartphone of een tablet, de elektronische handtekening is op ieder moment te gebruiken.

De informatie die wordt opgeslagen in de planning is als volgt.
- Naam van degene die heeft ondertekend
- Handtekening die getoond kan worden
- Datum en tijd van ondertekenen
- Gebruiker die de boeking heeft laten ondertekenen

Het aanmaken van het nieuwe extra veld “Handtekeing”

Gegevens -> Extra Veld -> Evenement Tab

U kunt een nieuw “Handtekening” veld aanmaken in de evenement tab, zowel in de hoofd tab als in tabs 1,2 en 3. Er kan maar 1 handtekening veld zijn per boeking zijn.

Rechten beheer voor ondertekenen

Afhankelijk van de gebruikersrechten kan een gebruiker alleen de evenementen ondertekenen van zijn eigen planning of van alle resources.

Onderteken rechten voor de groep

In de groepsinstellingen (Gegevens -> Groep), in het hoofdtabblad, kan de gebruiker met het aankruisvakje "Aanmelden" inloggen

Onderteken rechten voor de groep

Alle gebruikers binnen de groep kunnen alle boekingen ondertekenen als de functie is geactiveerd

Onderteken rechten van de gebruiker

De gebruiker kan een evenement ondertekenen die gekoppeld is aan de resource van de gebruiker.

Onderteken rechten van de gebruiker

Read-only evenementen

U heeft geen schrijfrechten nodig om een evenement te ondertekenen. Een monteur met alleen lees rechten kan bijvoorbeeld wel een boeking ondertekenen.

Samenvatting van de rechten.

 • Als de functie “Zet Handtekening” is geactiveerd in de groep kan de gebruiker in deze groep de evenementen van alle resources in de groep ondertekenen.
 • Als de functie “Zet Handtekening” niet is geactiveerd kan de gebruiker enkel het evenement ondertekenen die onder zijn naam geboekt staan.
 • Als de functie “Zet Handtekening” niet is geactiveerd en de gebruiker is niet gekoppeld aan een resource kan de gebruiker geen evenementen ondertekenen.

Hoe kunt u een evenement ondertekenen.

Volg de volgende stappen om een evenement te ondertekenen:

 • Klik op het potlood icoon van de boeking:
 • Klik op het potlood icoon van de boeking:
 • Voer de naam van degene die ondertekent in
 • Zet Handtekening,
 • Klik op “Zet Handtekening”.

 • Handtekening

Het is mogelijk om de handtekening aan te passen zolang er nog niet op de knop “Zet Handtekening” is geklikt. Als er op “Zet Handtekening” is geklikt staat de handtekening vast.

Goedgekeurde handtekening

Resultaat

Dit maakt het mogelijk om te zien wie heeft getekend en wanneer. Ook kunt u zien wie er was ingelogd tijdens de ondertekening. Het is vervolgens mogelijk om de handtekening te bekijken.

Informatie betreffende de ondertekening

Potlood icoon

Er verschijnt een icoon van een potlood in de boeking als deze is ondertekend.

Potlood icoon

Verstuur per e-mail

U kunt informatie over de ondertekening per e-mail sturen door het veld te selecteren.

Exporteren naar Excel

Tijdens het exporteren naar een Excel draaitabel (opties/draaitabel) worden er 3 velden geëxporteerd:

 • Evt_SIGNATURE_Name : Naam van degene die heeft ondertekend
 • Evt_SIGNATURE_Date : Datum handtekening
 • EVt_SIGNATURE_User : PlanningPME gebruiker

Periodieke boekingen

In het geval van periodieke boekingen dient de gebruiker eerst de betreffende boeking uit de periodiciteit te halen om een handtekening te kunnen toevoegen (klik met de rechtermuisknop op de boeking en selecteer periodiciteit verlaten) anders zullen alle boekingen in de periodiciteit worden ondertekend.