Invoer van gegevens

Om de planning beter te kunnen controleren en in te stellen, kunt u nu uw eigen gegevens zoals hulpbronnen, klanten en projecten direct invoeren. Hiermee kunt u uw onderdelen als geheel in de planning opnemen, waardoor u kostbare tijd wint.

Bestandsindeling van invoerbestanden

Alle soorten spreadsheetbestanden zijn toegestaan, Excel of andere:
  • xls
  • xlsx
  • csv
  • txt
  • lotus
  • etc...

Import van middelen

Klik vanuit het menu Gegevens Hulpbron op de knop Invoeren, en selecteer daarna het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (benaming hulpbron, nummer, naam, voornaam, adres, enz.) is bepaald, hoeft u alleen nog op Simuleren te klikken voor een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME.

Import van middelen

Het beheer van uw medewerkers is vereenvoudigd, aangezien u nu al uw hulpbronnen gemakkelijk in PlanningPME kunt maken en bijwerken.

Vereniging van nieuwe gegevens / afdelingen : Nadat u uw nieuwe hulpbronnen hebt ingevoerd, kunt u deze toewijzen aan een of meerdere dienst(en).

Opmerkingen:
Als u beperkte rechten op het niveau van diensten hebt, moet u uw nieuwe hulpbronnen minstens aan een dienst toewijzen.
Als uw hulpbron al bestaat in de planning, worden zijn diensten niet beïnvloed.

Import van klanten

Klik vanuit het menu Gegevens > Klanten op de knop Invoeren, en selecteer vervolgens het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (nummer, bedrijf, adres, telefoon, enz.) is bepaald, hoeft u alleen op Simuleren te klikken om een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME te krijgen.

Import van klanten

Het beheer van uw klanten is vereenvoudigd, aangezien u nu al uw klanten in PlanningPME kunt maken en bijwerken.

Invoer van projecten

Im Menü „Daten-> Projekt“ können Sie auf die Schaltfläche „Importieren“ klicken und dann Ihre Importdatei auswählen.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nach dem Definieren des entsprechenden Felds „Beschriftung“ und der Kundennummer (optionale Daten) in PlanningPME müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche „Simulieren“ und dann „Importieren“ klicken.
Die Planung Ihrer aktuellen und zukünftigen Projekte wird erleichtert, da sich alle Ihre Projekte dann einfach in PlanningPME erstellen bzw. aktualisieren lassen.

Kundennummer : In diesem Feld können Sie ein Projekt mit einem anhand seiner Kundennummer identifizierten vorhandenen Kunden verknüpfen.

Optie “Opnieuw beginnen vanaf een vorige invoer“

Wenn Sie einen Import ähnlich einem vorherigen Import mit derselben Excel-Dateivorlage wiederholen möchten, erledigt dieses Menü automatisch die Felderzuordnung.

Synchronisatie van de gegevens aan de hand van een referentiekolom

Durch Auswahl einer Referenzspalte können die Einträge Ihrer Datei mit den Einträgen in der Datenbank verglichen und hinzugefügt werden, wenn sie nicht vorhanden sind, oder aktualisiert werden, wenn sie vorhanden sind. Wenn ein Kunde bereits vorhanden ist und anhand seiner eindeutigen Kundennummer erkannt wird, wird er direkt in PlanningPME aktualisiert und nicht als Duplikat importiert.

Simulatierapport vóór invoer

Das Import-Tool führt vor dem endgültigen Import sets eine Simulation durch. Mit dem Simulationsbericht können Sie den optimalen Importverlauf bewerten und sehen, wie viele Elemente hinzugefügt und aktualisiert wurden und ob Fehler aufgetreten sind Auf diese Weise können Sie alle in Ihrer Importdatei enthaltenen Daten kontrollieren, bevor sie in die Datenbank geschrieben werden.

Aangepaste aanvragen voor invoer

Importierte Felder sind die Standardfelder im PlanningPME-Modell.
Wenn Sie Felder aus Ihrer Datei mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren möchten, können Sie uns kontaktieren, und wir untersuchen Ihre Anforderungen für einen benutzerdefinierten Import.