Invoer van gegevens

Om de planning beter te kunnen controleren en in te stellen, kunt u nu uw eigen gegevens zoals hulpbronnen, klanten en projecten direct invoeren. Hiermee kunt u uw onderdelen als geheel in de planning opnemen, waardoor u kostbare tijd wint.

Bestandsindeling van invoerbestanden

Alle soorten spreadsheetbestanden zijn toegestaan, Excel of andere:
  • xls
  • xlsx
  • csv
  • txt
  • lotus
  • etc...

Import van middelen

Klik vanuit het menu Gegevens Hulpbron op de knop Invoeren, en selecteer daarna het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (benaming hulpbron, nummer, naam, voornaam, adres, enz.) is bepaald, hoeft u alleen nog op Simuleren te klikken voor een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME.

Import van middelen

Het beheer van uw medewerkers is vereenvoudigd, aangezien u nu al uw hulpbronnen gemakkelijk in PlanningPME kunt maken en bijwerken.

Vereniging van nieuwe gegevens / afdelingen : Nadat u uw nieuwe hulpbronnen hebt ingevoerd, kunt u deze toewijzen aan een of meerdere dienst(en).

Opmerkingen:
Als u beperkte rechten op het niveau van diensten hebt, moet u uw nieuwe hulpbronnen minstens aan een dienst toewijzen.
Als uw hulpbron al bestaat in de planning, worden zijn diensten niet beïnvloed.

Import van klanten

Klik vanuit het menu Gegevens > Klanten op de knop Invoeren, en selecteer vervolgens het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (nummer, bedrijf, adres, telefoon, enz.) is bepaald, hoeft u alleen op Simuleren te klikken om een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME te krijgen.

Import van klanten

Het beheer van uw klanten is vereenvoudigd, aangezien u nu al uw klanten in PlanningPME kunt maken en bijwerken.

Invoer van projecten

Klik vanuit het menu Gegevens > Project op de knop Invoeren, en selecteer vervolgens het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor het veld Formulering en Klantnummer (facultatieve gegevens) in PlanningPME is bepaald, hoeft u alleen op de knop “Simuleren“ te klikken, en vervolgens op “Invoeren“.
De lopende en toekomstige planning van uw projecten is vergemakkelijkt, aangezien u nu uw projecten op eenvoudige manier in PlanningPME kunt maken en bijwerken.

Kundennummer : Met dit veld kan een project aan een bestaande klant met klantenidentificatienummer worden verbonden.

Als u eenzelfde invoer als een vorige invoer wilt uitvoeren met gebruikmaking van eenzelfde model Excel-bestand, dan biedt dit menu de mogelijkheid de velden automatisch te verbinden.

Synchronisatie van de gegevens aan de hand van een referentiekolom

Door een referentiekolom te kiezen, kunnen de elementen van uw bestand worden vergeleken met die van de basiselementen. Dan worden ze toegevoegd als ze nieuw zijn, of bijgewerkt als ze al bestaan. Dit betekent concreet dat een bestaande klant, die herkent wordt via zijn unieke klantennummer, bijgewerkt wordt in de PlanningPME in plaats van nogmaals als dubbele te worden ingevoerd.

Simulatierapport vóór invoer

Het invoertool voert altijd eerst een simulatie uit voordat de definitieve invoer plaatsvindt. Het simulatierapport biedt u de mogelijkheid om te kijken of de invoer goed verloopt. Het geeft het aantal toegevoegde elementen aan, hoeveel hiervan bijgewerkt zijn en het aantal fouten, als die er zijn. Zo kunt u alle gegevens die zijn opgenomen in uw invoerbestand gezamenlijk valideren voordat ze bij de basisgegevens worden opgeslagen.

Aangepaste aanvragen voor invoer

De ingevoerde velden zijn velden die standaard in het model PlanningPME aanwezig zijn.
Als u de velden uit uw bestand wilt synchroniseren met de aangepaste velden, kunt u contact met ons opnemen en dan bestuderen wij uw behoeften voor een aangepaste invoer.