Lijst met afwezigheden, vakanties en andere niet-beschikbaarheden

Een niet-beschikbaarheid is een dag waarop niet wordt gewerkt, een periode waarin een resource niet beschikbaar is. Een niet-beschikbaarheid kan zijn: een vakantie, een arbeidstijdverkorting, een ziekteverlof, een zwangerschapsverlof, enz.

Pas uw lijst van absenties, vakanties en andere niet-beschikbaarheden aan

U kunt deze lijst met boekingen aanpassen aan uw gebruik van de planning in het menu "Gegevens"->"Niet-beschikbaarheid".

Pas uw lijst van absenties, vakanties en andere niet-beschikbaarheden aan

Dit menu bevat alle namen die u hebt aangemaakt. Om een nieuw label toe te voegen, klikt u op "Toevoegen". Voer uw nieuwe label in en selecteer de tekstkleur en de achtergrondkleur. Bevestig vervolgens met OK. Om de naam van een boeking te wijzigen, klikt u op het label en wijzigt u deze. Om een boeking te verwijderen, vinkt u het label aan en klikt vervolgens op "Verwijderen".

Weergave van afwezigheden en niet-beschikbaarheden

Zie het hoofdstuk over: ę Beheer van afwezigheden en vakanties Ľ

Telling van vakantiedagen per werknemer

Zie het gedeelte Telling van: vakantiedagen per werknemer in het hoofdstuk over het beheer van afwezigheden en vakanties