Werknemers en services management

Uw resources verschijnen in de linker kolom van de planningsruimte. U kunt net zoveel resources, medewerkers en materialen aanmaken als u wilt (afhankelijk van het niveau dat u hebt bepaald).

Hier een overzicht van de verschillende resources in uw planningstool:

  • Medewerkers (naam van werknemers, arbeiders, enz.)
  • Overige resources (voertuigen, ruimtes, verschillende uitrustingen, enz.)
  • "Te plannen" resources (voor alle boekingen die nog niet gepland zijn)

Hoe maak je resources aan in de online planning?

Ga in PlanningPME Web Access naar het menu "Gegevens" -> "Resource".

People management bij het plannen

Klik om een nieuwe resource aan te maken op "Toevoegen".
Dubbelklik op de naam van de resource om deze te wijzigen.
Selecteer om een resource te verwijderen, de resource (klik met de linker muisknop) en klik vervolgens op "Verwijderen".
In het venster van een resource kunt u de volgende informatie toevoegen:
Het type resource: medewerker, overige of "Te plannen"

Een tekstkleur en achtergrondkleur toewijzen.
De resource toewijzen aan een afdeling.
Overige gegevens toevoegen indien nodig.

Inzoomen op een "Te plannen" resource.

Waarvoor dient de resource "Te plannen"?
Elke boeking die is toegewezen aan een "Te plannen" resource verschijnt in de planning, ongeacht de weergavemodus (per dag, per week, enz.).
Deze resource lijkt op een "post-it" regel waardoor u alle boekingen kunt weergeven die nog moeten worden toegewezen.
Zodra u weet aan wie de boeking moet worden toegewezen, of op welk moment, kunt u "drag and droppen" met de muis en de boeking zo toewijzen aan de juiste resource.
NB: U kunt net zoveel boekingen als u wilt toewijzen aan de "Te plannen" resources.
De "Te plannen" resource kan "vast" zijn. De boekingen verplaatsen zich niet meer automatisch in de planning. Ze verschijnen alleen op de geplande data.

Volgorde van de resources

In het menu "Resource" kunt u de resources sorteren door te klikken op de knop "Indeling":
Oplopend sorteren/aflopend sorteren
De resources worden in oplopende of aflopende alfabetische volgorde gesorteerd. Klik op "De indeling toepassen" om op te slaan.
Drag and drop
U kunt zo een resource selecteren en verplaatsen op het scherm met behulp van de muis.

De resources groeperen op afdeling

U kunt afdelingen aanmaken (commerciŽle afdeling, boekhouding, technische dienst, enz.) en vervolgens kunt u, in de algemene planning, filteren om alleen de planning weer te geven van een of meerdere afdelingen en zo een beter overzicht krijgen.

Klik in het menu "Gegevens", "Afdeling" op "Toevoegen" of wijzig een bestaande afdeling: Selecteer vervolgens de toe te wijzen resources en klik op "Opslaan".

De resources groeperen op afdeling

Andere mogelijkheid om resources toe te wijzen aan een afdeling:
Selecteer de afdeling(en) van de resource direct in zijn formulier via het uitklapmenu.

Een afdeling weergeven op de planning

Open het filter "Afdeling" en selecteer de gewenste afdeling. Alleen de resources die bij deze afdeling horen, verschijnen op het scherm:
Een afdeling weergeven op de planning
Als u dit filter niet ziet, kunt u het activeren via het pictogram "Filter" pictogram Filter -> Afdeling

Wekelijks uurprofiel per resource

Tijdprofielen maken

Het is mogelijk om verschillende weekprofielen aan te maken voor elke werknemer. Visueel worden de niet gewerkte tijdsperiodes grijs weergegeven op de planning.
Vanuit het menu Gegevens -> Schema's kunt u wekelijkse tijdprofielen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Voer de namen van uw slots in en vervolgens de tijden van uw werknemers.
Als de werkroosters van uw werknemers elke week hetzelfde zijn, vinkt u "De capaciteit bepalen aan de hand van werktijden" aan.
Als de werkroosters van uw werknemers per week verschillen, vinkt u "De capaciteit bepalen aan de hand van het aantal uren" aan.
Vergeet niet om op de knop "Opslaan" te klikken om de nieuwe slots te bevestigen.

Tijdprofielen toewijzen aan uw resources

Klik in de algemene weergave op een human resource in de linkerkolom om de kaart van de laatste te openen en ga vervolgens naar het tabblad "Schema's".

Slot per resource

Selecteer een tijdsprofiel voor de resource of laat het standaardprofiel staan.

Een resource verbergen in de planningsruimte

Als een resource niet meer bij het bedrijf werkt, maar u een geschiedenis van de uitgevoerde boekingen wilt bewaren, kunt u deze verbergen in het algemene overzicht door "Deze resource verbergen in de planning" te selecteren in zijn formulier.