Presentatie van de software-interface

Leer hoe u de menu's en functies die beschikbaar zijn in uw planningssoftware kunt gebruiken om uw menselijke en materiŽle resources effectief dagelijks te beheren.

Schema interface

De menu's

 • Bestand: databaselocatie, licentiebeheer, kalender delen, printen
 • Editie: kopiŽren / plakken, zoeken, taken vergrendelen.
 • Weergave: filter- en instellingsinformatie weergegeven op het plangebied.
 • Gegevens: gegevens toevoegen / wijzigen / verwijderen, zoals bronnen, klanten, categorieŽn, services, vakanties Ö
 • Aktie: Maak een nieuwe gebeurtenis of een nieuwe niet-beschikbaarheid aan.
 • Extra: rapporten, statistieken, optiesÖ

De verschillende soorten schemaweergaven

Standaard wordt het schema weergegeven in de Resource-weergave. Het is mogelijk om een ander type weergave te kiezen via het vervolgkeuzemenu:

 • Resource
 • Boeking
 • Klant
 • Project
 • Agenda
 • Lijst

NB: U kunt het aantal regels selecteren dat zichtbaar is op het scherm. U kunt de regels ook filteren via het zoekvak.

Weergave per periode

U kunt precies opgeven hoeveel dagen u in het planningsgebied wilt weergeven, van een dagelijks schema tot een jaarplan. Onder de voorgestelde tijdsperiodes vindt u het volgende:

 • Dag
 • Wekelijks
 • Aangepast: selecteer het aantal dagen dat u op het scherm wilt weergeven.
 • Maandelijks
 • Kwartaal
 • Jaarlijks

Filters

 • Afdeling: om alleen bronnen weer te geven die behoren tot de geselecteerde service
 • Resource: om de bron of bronnen te selecteren waarvan u het schema wilt weergeven.
 • Categorie: om alleen de taken weer te geven die overeenkomen met de geselecteerde categorie
 • Vaardigheid: alleen de bronnen die deze (deze) vaardigheid (en) presenteren, zullen zichtbaar zijn in het overzicht.
 • Niet-beschikbaarheid: alleen niet-beschikbaarheid die overeenkomt met de geselecteerde label(s) zal in het overzicht verschijnen.
 • Bezetting: om alleen de beschikbare bronnen weer te geven of de bezette periode te bezetten.
 • Taak: alleen de taken die overeenkomen met de geselecteerde label(s) verschijnen in het schema.
 • Klant: om in het plangebied alleen gebeurtenissen weer te geven die betrekking hebben op de geselecteerde klant
 • Project: om in het planningsgebied alleen evenementen te tonen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde project
 • Groen filterpictogram: kunt u meerdere combinaties van filters definiŽren en opslaan.
 • Aangepaste filters: kunt u uw extra velden weergeven als filters.

Sneltoetsen

 • Selectie Modus: om meerdere gebeurtenissen te selecteren door te slepen naar de planningsruimte.
 • Zoek: om op trefwoord naar uw evenementen te zoeken.
 • Beschikbaarheid zoeken: om te zoeken naar beschikbare resources voor een bepaalde missie. Als u wilt, kunt u zoekcriteria opgeven.
 • Afdrukken: Print de schemabewaking.
 • Draaitabel: alle gegevens over uw resources, klanten, projecten, boekingen, niet-beschikbaarheden kunnen naar Excel worden geŽxporteerd voor nauwkeurige en regelmatige rapporten.
 • Excel schema templates
 • Hulp voor software: link naar de online documentatie.

De vensters

Als u wilt, kunt u een deelvenster in het linkerdeel van de toepassing weergeven om snel toegang te krijgen tot de belangrijkste planningstools.

Om dit venster weer te geven, klikt u op het menu Beeld/Vensters/Tonen

Zodra de Vensters zijn geactiveerd, kunt u diegene sluiten die u niet interesseren

 • Agenda: om dit paneel opnieuw te activeren, klik je op de knop periodeweergave en vervolgens op «Toon het kalender«
 • Te plannen: Als u dit deelvenster opnieuw wilt inschakelen, klikt u op het menu gegevens/bronnen en klikt u vervolgens op de knop deelvenster weergeven. Alle gebeurtenissen die moeten worden gepland, worden in dit deelvenster weergegeven. Door naar de plannings ruimte te slepen, kunt u de beschikbare resource gebeurtenissen rechtstreeks toewijzen.

Planningsruimte: aanmaken van evenementen en afwezigheden

Evenementen: In de planning wordt een gebeurtenis weergegeven door een gekleurde rechthoek.

Verschillende manieren om een evenement te maken

 • Teken een rechthoek op het overzicht met uw muis.
 • Dubbel klikken op een lege ruimte in het overzicht.
 • Klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte in het overzicht en kies "Nieuw event".

Afwezigheden / niet-beschikbaarheid: Een niet-beschikbaarheid wordt weergegeven door een gearceerd gekleurde rechthoek. Deze geeft bijvoorbeeld aan dat een medewerker afwezig is of dat een uitrusting pech heeft.

Verschillende manieren om niet-beschikbaarheden te creŽren

 • Teken een rechthoek op het overzicht met uw muis door de CTRL-toets ingedrukt te houden.
 • Klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte in het overzicht en kies "Nieuwe niet-beschikbaarheid".