Download Excel planning templates

Gebruik onze planning templates om snel een planning te creŽren in Excel. Zeer handig, en ze laten u toe om uw planning te personaliseren terwijl de vastgelegde gegevens bewaard blijven in de software PlanningPME.

Excel planning templates beschikbaar


Maandelijks verslag van de uren van de werknemers per taak

Maandelijkse rapport van de werknemers uur

Download deze template

Vooraf ingevuld rooster met de uren van het personeel per klant

Excel door klant

Download deze template

Blanco maandplanning


Maandplanning uren door in Excel

Download deze template

Overzichtstabel van de afwezigheden


Maandschema van afwezigheden en bladeren in Excel

Download deze template