Installatie SQL-Server

Uitvoeringen SQL-Server: 7.0, 2000, 2005, 2008, 2012, 2016, SQL-Server Express

Download je installatiekit: SQL_SERVER.ZIP

Installatie server

- Maak een nieuwe database
- CreŽren van tabellen en Invoeging in database: Script_SQL_NL.sql

- CreŽren van gebruiker die toegang kan krijgen tot database

Installatie klant

 •  Start het bestand .reg (SQL of Windows Authentification):

 •    --> Voor een SQL authentificatie:
  AUTHENTIFICATION SQL_32bits.REG of† AUTHENTIFICATION SQL_64bits.REG

  Vervolgens, wijzigen de string "Base" in het register en precies de naam of het IP-adres van uw server, de naam van uw database, de gebruikersnaam en het wachtwoord.

  "Provider=sqloledb;Data Source=Naam van de server of het IP-adres;Initial Catalog=Naam van de SQL-database;User Id=SQL gebruiker;Password=Wachtwoord van de SQL-gebruiker"     --> Voor een Windows-authentication:
  SSPI_32bits.REG of† SSPI_64bits.REG

  Vervolgens, wijzigen de string "Base" in het register en precies de naam of het IP-adres van uw server, de naam van uw database

  "Provider=sqloledb;Data Source= Naam van de server of het IP-adres;Initial Catalog= Naam van de gegevensbank;Integrated Security=SSPI"


     --> Als uw database in het Engels is geÔnstalleerd, moet u uitvoeren:
  US_32bits.REG of† US_64bits.REG